Polityka

Brexit najnowszy

Obie strony mówiły, że są blisko znalezienia podstawy do Traktatu, aby zapewnić brytyjskim szefom zarządzenie wycofania się z bloku Europejskiego, które było częścią prawie pół wieku. Read more

Rola politykaw

W prawdzie, politycy maj prost i wy czn rol: przez ponownie wybierani. Jego podstawowym zadaniem jest jego partia i jej cz onkowie. Na zawdzi cza Ci patronat: praca, sinecures, gwarantowane zwroty lub przep ywy pieni ne, dost p do bud et w publicznyc Read more